வெள்ளி, 14 ஆகஸ்ட், 2009

ரெக்கை


காற்றின் வெளியே
இடையறாது
ரெக்கை விரிக்கும்
இளவரசி நான்.

என்னைச் சுற்றிக் கொண்டிருந்தான்
ஒரு குட்டி இளவரசன்
அவனது ரெக்கை
என் பறத்தலின் வெளியை
அடைத்துக் கொண்டே இருக்கிறது.
வான் அண்டத்தின் எல்லை தொடவும்
பூமியின் தரை இறங்கவும்
அவன் ஒரு போதும்
அனுமதித்ததில்லை.

அவன் ரெக்கையின் நிழலில்
பின்தொடருமாறு
என் ரெக்கைகளில் பாதியை வெட்டி
முடமாக்கினான்.

எனக்கான உணவினை
நானே தேடிச்செல்ல
அனுமதித்ததில்லை.
அவன் விருப்பங்களின்
சுவையறியா ரசனையற்ற உணவுகள்
என் வயிற்றில்
என் ரெக்கைகளை
வெட்டுவதில்
தூக்கத்தை இழந்தான்.

வெட்டப்பட்ட ரெக்கைகள்
தொலை தூரம் பறந்து
அழகிய சுதந்திரமாய்
ஒரு சிறுமியின் மென் சருமத்தை
தாங்கிக் கொண்டிருப்பதை
வான் தொலைவிலிருந்து
காண்கிறேன்.

என் மஞ்சள் சிறகுகள்
அவள் சுதந்திரத்தை
பாதுகாத்துக் கொண்டே இருக்கிறது.
அவளின் வழியாக
நான் வெளியைக் கடந்து
நிலத்தைத் தொட்டுக் கொள்கிறேன்

என் ரெக்கைகள் ஒருபோதும் வான் நோக்கி
பறந்ததில்லை.
ஒரு குழந்தை போல
புன்னகையுடன்
அவளின் பாதுகாப்பு பெட்டகத்தில்...

கருத்துகள் இல்லை: